Jako świadomi chrześcijanie, dzielący się swoimi wartościami, stwarzamy warunki do rozwijania talentów i budowania relacji dla tych, którzy chcą żyć z pasją.

nasze drogowskazy to: miłość, uczciwość i szczerość

mądrze pomagamy, a nie wyręczamy

dowartościowujemy, a nie wartościujemy

rozwijamy talenty

doceniamy wartość czasu

we wszystkim budujemy relacje

robimy coś wspólnie

przywracamy rzeczywistość naturalną

dzielimy się naturalnym potencjałem własnym

uruchamiamy myślenie poprzez zadawanie pytań

łączymy życie fizyczne z życiem duchowym

promujemy świadome życie i właściwe priorytety